โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ชุด PPE แอลกอฮอล์เจล Faceshield