โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาคจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ในการต่อสู้ไวรัส COVID-19