โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เสื้อสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19