โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ