โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบชุดPPE หน้ากากอนามัย และ KN 95