โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง รุ่น Ominox HFT500