โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ข้าวกล่อง ผลไม้ และน้ำดื่ม