โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง ฯ