โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ น้ำดื่ม และถุงพลาสติกหูหิ้ว