ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าและขนมหวาน