โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ