โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการแพทย์