โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ กล่องยังชีพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์