โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน และเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงอัตโนมัติ