โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่