โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และ N95