โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ กาแฟโบราณ และมะม่วงเบาแช่อิ่ม