โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ PAPR Sundstrom SR 700 Set