โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาคสำหรับสร้างห้องความดันลบ หน่วยไตเทียม