โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่ม ขนมขบเคี้ยว และน้ำสมุนไพร