โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน “ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (ชุด PAPR)”