โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องกำจัดกลิ่น และกำจัดเชื้อโรค STI OZONE