โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หมี่เขย่า และเครื่องดื่มไมโล