โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาคจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ในการต่อสู้กับไวรัส COVID-19