โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ข้าวไข่พะโล้ และขนมชิฟฟ่อน