โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ข้าวผัดกระเพรา-ไข่ดาว และขนมชิฟฟ่อน