โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาด 18,000 BTU