โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่อง Aspirator pump Scilution