โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ชุด PPE หน้ากากอนามัย ถุงมือ และเงินบริจาคจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ในการต่อสู้กับไวรัส COVID-19