โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ สายช่วยหายใจ (Patient Interface) สำหรับให้ออกซิเจนผสมอากาศด้วยอัตราไหลสูง