โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ น้ำดื่ม น้ำยาฆ่าเชื้อและสบู่เหลวฆ่าเชื้อ