โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ สายช่วยหายใจ สำหรับให้ออกซิเจนผสมอากาศด้วยอัตราไหลสูง