โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ขนม อาหารกล่อง และเงินบริจาคจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ในการต่อสู้กับไวรัส COVID-19