โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ อาหาร (ข้าวไก่คั่วพริกเกลือ)