โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ และข้าวมันไก่