โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน