โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว