โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Pulse Oximeter)