โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ขนมจีนน้ำยา และขนมเปียกลำไย