โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ อินทผาลัม อาหารว่าง และน้ำดื่ม