โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ถังออกซิเจน และวัสดุการแพทย์