โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ แบบอากาศบริสุทธิ์ (ชุด PAPR)