โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow)