โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันชนิดเคลื่อนย้าย และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ