โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield Alcohol Clean Spay