โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ รถยนต์ สำหรับใช้ในภาระกิจของบุคลากรทางการแพทย์