โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่อง Oxygen concentrator