โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ