โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ และเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน