โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ระบบรวมศูนย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ (PAPR)